Kolejna Msza Święta Trydencka w Gorzowie

3 Luty 2017

19 lutego 2017 r. o godz. 15:00

W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Warszawska 51 zostanie odprawiona Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Msza trydencka).
Mszę Świętą będzie celebrować ks. Dawid Pietras.

Teksty części zmiennych Mszy Świętej – link.

Wiernym udostępnimy mszaliki z tłumaczeniem na język polski.

Plakat informujący o najbliższej Mszy Świętej – link.


Kolejna Msza Święta Trydencka w Gorzowie

23 Styczeń 2017

29 stycznia 2017 r. o godz. 15:00

W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, przy ul. Warszawskiej 51 zostanie odprawiona Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Msza trydencka).

Mszę Świętą będzie celebrować ks. Piotr Buda.

Teksty części zmiennych Mszy Świętej: 4 niedziela po Objawieniu Pańskim – link.

Wiernym udostępnimy mszaliki z tłumaczeniem na język polski.

Plakat informujący o najbliższej Mszy Świętej – link.


Kolejna Msza Święta Trydencka w Gorzowie

2 Styczeń 2017

15 stycznia 2017 r. o godz. 15:00

W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, przy ul. Warszawskiej 51 zostanie odprawiona Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Msza trydencka).

Mszę Świętą będzie celebrować ks. Piotr Buda.

Teksty części zmiennych Mszy Świętej: 2 niedziela po Objawieniu Pańskim – link. Więcej informacji o okresie po Objawieniu – link.

Wiernym udostępnimy mszaliki z tłumaczeniem na język polski.

Plakat informujący o najbliższej Mszy Świętej – link.


Kolejna Msza Święta Trydencka w Gorzowie

8 Grudzień 2016

18 grudnia 2016 r. o godz. 15:00

W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Warszawska 51 zostanie odprawiona Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Msza trydencka).
Mszę Świętą będzie celebrować ks. Dawid Pietras.

Teksty części zmiennych Mszy Świętej – link.

Wiernym udostępnimy mszaliki z tłumaczeniem na język polski.

Plakat informujący o najbliższej Mszy Świętej – link.


Rozpoczął się Adwent.

27 Listopad 2016

Adwent rycina

Słuszne i zbawienne jest, abyśmy uroczyście święcili, Panie Jezu Chryste Boże nasz, Adwent Twej chwały i pamiątkę narodzin Twoich wedle ciała. Wierzymy, żeś przed dawnymi czasy przyszedł nas odkupić; daj nam, byśmy przy pełnym majestatu powtórnym przyjściu Twoim mogli znieść ten widok i, uzyskawszy łaskawe odpuszczenie grzechów, zasłużyli Cię oglądać na wieki. (Ze starożytnej prefacji).

Wyraz adwent (po łacinie adventus) znaczy, przyjście. Kościół święty oznacza tą nazwą okres przygotowania na przyjście Pańskie.
Przyjście to jest trojakie:

  1. Przyjście historyczne.
  2. Przyjście mistyczne.
  3. Przyjście ostateczne.

Więcej informacji – link.

W Adwencie poleca się czytanie proroka Izajasza oraz innych przepowiedni mesjańskich.
Także psalm 24 doskonale wyraża uczucia duszy gotującej się
na spotkanie z Bogiem, podobnie jak psalmy 79, 84 i 18, podane
przy następnych niedzielach. W Adwencie psalmy te powinny być przedmiotem naszych rozważań i często wracać na nasze usta.
Można je odmawiać jako dziękczynienie po Komunii Świętej.

Tekst opracowany na podstawie Mszału Rzymskiego w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963.


Msza święta w kościele przy ul. Żeromskiego

21 Listopad 2016

26 listopada 2016 r., godz. 19:30

W kościele pw.  Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, ul. Żeromskiego w Gorzowie Wlkp., zostanie odprawiona Msza święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Msza trydencka).

Mszę celebrować będzie ks. Dawid Pietras.

Wiernym zostaną udostępnione mszaliki z tłumaczeniem na język polski.


Kolejna Msza Święta Trydencka w Gorzowie

1 Listopad 2016

20 listopada 2016 r. o godz. 15:00

W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Warszawska 51 zostanie odprawiona Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Msza trydencka).
Po zakończeniu celebracji Mszy Świętej zostanie odmówiony Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana – link.

Mszę Świętą będzie celebrować ks. Dawid Pietras.

Teksty części zmiennych Mszy Świętej – link.

Wiernym udostępnimy mszaliki z tłumaczeniem na język polski.

Plakat informujący o najbliższej Mszy Świętej – link.