Kolejna Msza Święta Trydencka w Gorzowie

30 Maj 2018

17 czerwca 2018 r. o godz. 15:00

W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Warszawska 51 zostanie odprawiona Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Msza trydencka).

Mszę Świętą będzie celebrować ks. Michał Graczyk.
Po Mszy Świętej zapraszamy na spotkanie osoby, które chciałyby śpiewać w scholi gregoriańskiej.

Teksty części zmiennych Mszy Świętej: 4. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego – link.

Wiernym udostępnimy mszaliki z tłumaczeniem na język polski.

Plakat informujący o najbliższej Mszy Świętej – link.

Reklamy

Kolejna Msza Święta Trydencka w Gorzowie

16 Maj 2018

20 maja 2018 r. o godz. 15:00

W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Warszawska 51 zostanie odprawiona Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Msza trydencka).

Mszę Świętą będzie celebrować ks. Michał Graczyk.

Teksty części zmiennych Mszy Świętej: Zesłanie Ducha Świętego – link.

Więcej informacji o Zesłaniu Ducha Świętego: link.

Wiernym udostępnimy mszaliki z tłumaczeniem na język polski.

Plakat informujący o najbliższej Mszy Świętej – link.


Zesłanie Ducha Świętego

16 Maj 2018

Chrystus wstąpiwszy ponad wszystkie niebiosa i siedząc na prawicy Bożej zesłał w dniu dzisiejszym obiecanego Ducha Świętego na przybrane dzieci. Dlatego cały okrąg ziemi tonie w nadmiarze radości.
(z prefacji o Duchu Świętym)

Dominica-Pentecostes

Cały tekst w pdf – link.

GDY WYPEŁNIŁY SIĘ DNI PIĘĆDZIESIĄTNICY
Pięćdziesiątego dnia po święcie Paschy obchodzono w Starym Testamencie święto dziękczynne za żniwa (por. lekcja z Soboty Suchych Dni po Zesłaniu Ducha Świętego). Wspominano również ogłoszenie dziesięciu przykazań, które dokonało się na górze Synaj pięćdziesiątego dnia po wyjściu z Egiptu. W tym dniu zstąpił na Apostołów Duch Święty w postaci ognia i wichru.

DUCH PAŃSKI NAPEŁNIŁ OKRĄG ZIEMI
Duch Święty jest Trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej jest równy Ojcu i Synowi i od Nich odwiecznie pochodzi jako Osobowa Miłość. Duch Święty, który jest pierwszą i najwyższą Miłością, jest źródłem wszelkiej miłości w stworzeniach. Duchowi Świętemu przypisujemy doprowadzenie dzieł Bożych do doskonałości, a zwłaszcza uświęcenie dusz.

Czytaj resztę wpisu »


Kolejna Msza Święta Trydencka w Gorzowie

31 marca 2018

15 kwietnia 2018 r. o godz. 15:00

W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, przy ul. Warszawskiej 51 zostanie odprawiona Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Msza trydencka).

Mszę Świętą będzie celebrować ks. Michał Graczyk.

Teksty części zmiennych Mszy Świętej: 2 niedziela po Wielkanocy – link.

Wiernym udostępnimy mszaliki z tłumaczeniem na język polski.

Plakat informujący o najbliższej Mszy Świętej – link.


Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa w Gorzowie

11 marca 2018

25 marca 2018 r. o godz. 15:00

Z przyczyn od nas nie zależnych, Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Msza trydencka) w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, przy ul. Warszawskiej 51, zostanie odprawiona  wyjątkowo w IV niedzielę marca.

Przypominamy, że do poświęcenia przygotowuje się gałązki (liście) palm lub innych drzew, a nie pęków suchej trzciny  lub suszonych kwiatów.
Dla wiernych zostały przygotowane zielone liście przypominające gałązki palmowe.

Mszę Świętą będzie celebrować ks. Piotr Buda.
Śpiew poprowadzi ks. Michał Graczyk.

Teksty części zmiennych Mszy Świętej: Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa – link.

Wiernym udostępnimy mszaliki z tłumaczeniem na język polski.

Plakat informujący o najbliższej Mszy Świętej – link.


Msza Święta za Żołnierzy Wyklętych

4 marca 2018

10 marca 2018 r. o godz. 19:00, sobota

W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Warszawska 51 zostanie odprawiona Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Msza trydencka) za dusze Żołnierzy Wyklętych.

Mszę Świętą będzie celebrować ks. Dawid Pietras.

Wierni otrzymają mszaliki z tłumaczeniem na język polski.

Ks. Władysław Gurgacz, kapłan Podziemnej Armii Niepodległościowej


Kolejna Msza Święta Trydencka w Gorzowie

12 lutego 2018

18 lutego 2018 r. o godz. 15:00

W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, przy ul. Warszawskiej 51 zostanie odprawiona Msza Święta w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego (Msza trydencka).

Mszę Świętą będzie celebrować ks. Michał Graczyk.

Teksty części zmiennych Mszy Świętej: 1 niedziela Wielkiego Postu – link.

Wiernym udostępnimy mszaliki z tłumaczeniem na język polski.

Plakat informujący o najbliższej Mszy Świętej – link.

modlitwa_post_jalmuzna